Tag Archives: 6 chìa khóa để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp

6 chìa khóa để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp

6 chìa khóa để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp DƯỠNG LINH 10:14 17/11/2021 Oneway.vn – “Người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa” và “người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:22,25). Tiến sĩ Gary Rosberg và …

Read More »