Tag Archives: 6:11-18 DÒNG CHỮ CUỐI

6:11-18 DÒNG CHỮ CUỐI

6:11-18 DÒNG CHỮ CUỐI 11 Hãy xem chính tay tôi viết thơ nầy cho anh em, chữ lớn là dường nào. 12 Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ …

Read More »