Tag Archives: 6:6-10 GIEO GÌ GẶT NẤY

6:6-10 GIEO GÌ GẶT NẤY

6:6-10 GIEO GÌ GẶT NẤY 6 Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. 7 Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. 8 Kẻ gieo …

Read More »