Tag Archives: 7 đặc điểm của một Cơ Đốc nhân giàu lòng thương xót

7 đặc điểm của một Cơ Đốc nhân giàu lòng thương xót

7 đặc điểm của một Cơ Đốc nhân giàu lòng thương xót DƯỠNG LINH 02:43 30/07/2021 Oneway.vn – Bất kể câu chuyện của bạn bắt đầu như thế nào, Chúa vẫn đang viết lại đoạn kết. Chúa là “chuyên gia” trong lĩnh vực thay đổi cuộc đời và tái sinh …

Read More »