Tag Archives: 7 Điều Tránh Khỏi Nhờ Chúa

7 Điều Tránh Khỏi Nhờ Chúa

7 Điều Tránh Khỏi Nhờ Chúa “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” – Thi-thiên 46:1 Con người sanh ra là có bản chất tội lỗi, ngay cả những đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể …

Read More »