Tag Archives: 7 nhà truyền giáo thay đổi thế giới

7 nhà truyền giáo thay đổi thế giới

7 nhà truyền giáo thay đổi thế giới QUỐC TẾ 01:56 01/07/2020   Oneway.vn – Với câu trả lời “có con đây” khi nghe tiếng Chúa kêu gọi, các nhà truyền giáo làm nên lịch sử này đã thay đổi thế giới quanh họ. Hãy đọc những câu chuyện về …

Read More »