Tag Archives: A Hopeful Lament–(Anh & Việt) ngày 10/8/2018 – Link from ODB

A Hopeful Lament–(Anh & Việt) ngày 10/8/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 10/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »