Tag Archives: A-na-nia: Môn đồ sống với khải tượng

A-na-nia: Môn đồ sống với khải tượng

A-na-nia: Môn đồ sống với khải tượng DƯỠNG LINH 12:01 03/07/2021 Oneway.vn – Môn đồ A-na-nia nhận được khải tượng từ Chúa và trung tín sống với khải tượng. Khi đọc sách Công-vụ, bạn sẽ gặp được “một môn đồ tên là A-na-nia” (9:10), sinh sống tại thành Đa-mách. Người …

Read More »