Tag Archives: Ách Tội Lỗi Ca-thương 1:9-14

Ách Tội Lỗi Ca-thương 1:9-14

Ngày 21 Ách Tội Lỗi Ca-thương 1:9-14 1:9 Váy nó dơ bẩn; nó chẳng nghĩ sự cuối cùng mình! Sự sa sút nó khác thường, chẳng ai yên ủi nó! Hỡi Đức Giê-hô-va, xin xem sự khốn nạn tôi, vì kẻ thù đã tự tôn mình làm lớn. 1:10 Kẻ …

Read More »