Tag Archives: ADONAI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/03

ADONAI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/03

ADONAI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/03 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-3/200310-TNHN-ADONAI.mp3 Bạn đã quen thuộc với nhiều danh xưng của Chúa, đặc biệt là danh xưng Đức Giê-hô-va. Vậy đã bao giờ bạn nghe nói đến danh xưng Adonai hay chưa? Liệu danh xưng ấy có ý nghĩa gì và liên quan gì đến …

Read More »