Tag Archives: ÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 17/11/2019 Tạ Ơn Chúa

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 17/11/2019 Tạ Ơn Chúa

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 17/11/2019 Tạ Ơn Chúa Lu-ca 17:11-19 Câu gốc: “Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, mà tạ ơn Ngài” …

Read More »