Tag Archives: Ai là thiên sứ của Đức Giê-hô-va?

Ai là thiên sứ của Đức Giê-hô-va?

Ai là thiên sứ của Đức Giê-hô-va? Câu hỏi: Ai là thiên sứ của Đức Giê-hô-va? Trả lời: Nhân dạng chính xác của “thiên sứ của Đức Giê-hô-va” không được Kinh Thánh cho biết. Tuy nhiên, có nhiều manh mối quan trọng cho nhân dạng của nhân vật này. Có những …

Read More »