Tag Archives: Ai là trước giả sách Hê-bơ-rơ?

Ai là trước giả sách Hê-bơ-rơ?

Ai là trước giả sách Hê-bơ-rơ? Trần Đình Tâm tamtran1561@yahoo.com Cách thức truy tìm trước giả một sách. Thư Hê-bơ-rơ là thư tín duy nhất trong Tân Ước không cho biết ai là trước giả. Tất nhiên, Đức Thánh Linh là tác giả (author) của sách Hê-bơ-rơ cũng như tất cả các …

Read More »

Ai là trước giả sách Hê-bơ-rơ?

Ai là trước giả sách Hê-bơ-rơ? Trần Đình Tâm tamtran1561@yahoo.com Cách thức truy tìm trước giả một sách. Thư Hê-bơ-rơ là thư tín duy nhất trong Tân Ước không cho biết ai là trước giả. Tất nhiên, Đức Thánh Linh là tác giả (author) của sách Hê-bơ-rơ cũng như tất cả các …

Read More »