Tag Archives: Ai Sẽ Đứng Trước Mặt Chúa?– Gióp 40:20—41:2

Ai Sẽ Đứng Trước Mặt Chúa?– Gióp 40:20—41:2

Ai Sẽ Đứng Trước Mặt Chúa? Gióp 40:20—41:2 40:1 Từ giữa trận gió trốt, Đức Giê-hô-va đáp cùng Gióp, mà rằng: 40:2 Hãy thắt lưng ngươi như kẻ dõng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta! 40:3 Ngươi há có ý phế lý đoán ta sao? …

Read More »