Tag Archives: Ai sẽ lên thiên đàng?

Ai sẽ lên thiên đàng?

CÂU HỎI Ai sẽ lên thiên đàng? TRẢ LỜI Mọi người có những quan niệm khác nhau về thiên đàng. Nhiều người không hiểu gì về Đức Chúa Trời, nhưng vẫn thích nghĩ về thiên đàng là “nơi tốt hơn”, nơi tất cả chúng ta sẽ đến sau khi chết. …

Read More »