Tag Archives: Ân Điển Của Đức Chúa Trời Che Đậy Tội Lỗi Của Bạn

Ân Điển Của Đức Chúa Trời Che Đậy Tội Lỗi Của Bạn

Ân Điển Của Đức Chúa Trời Che Đậy Tội Lỗi Của Bạn Đăng bởi Rick Warren  – 24/08/2021 45 Link bài đọc: https://youtu.be/7Eu5CdPJ6NI  “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 8:1 BTT) Gánh nặng do tội lỗi là …

Read More »