Tag Archives: Ân Điển Là Quyền Năng Chúa Ban Cho Chúng Ta

Ân Điển Là Quyền Năng Chúa Ban Cho Chúng Ta

Ân Điển Là Quyền Năng Chúa Ban Cho Chúng Ta Vào năm 2009, chúng tôi tổ chức một cuộc khảo cứu khắp nước Mỹ, đặt câu hỏi cho hàng ngàn tín đồ được tái sanh, tin Kinh Thánh, từ nhiều giáo phái và hội thánh độc lập. Cuộc khảo cứu …

Read More »