Tag Archives: Ẩn Mình Khỏi Chúa–Gióp 13:18-28

Ẩn Mình Khỏi Chúa–Gióp 13:18-28

Ẩn Mình Khỏi Chúa Gióp 13:18-28 “Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi, thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa: Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi, và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa” (câu 20-21). Câu hỏi …

Read More »