Tag Archives: ÂN SỦNG – TẶNG PHẨM CỦA CHÚA

ÂN SỦNG – TẶNG PHẨM CỦA CHÚA

ÂN SỦNG – TẶNG PHẨM CỦA CHÚA Bởi Thanh Hữu 20/01/2023 30 đọc Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự …

Read More »