Tag Archives: An Ủi Người–Gióp 21:1-6

An Ủi Người–Gióp 21:1-6

An Ủi Người Gióp 21:1-6 Câu gốc: “Gióp đáp rằng: Hãy nghe kỹ càng lời giảng luận tôi; thì điều đó sẽ thế cho sự an ủi của các bạn” (Gióp 21:1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp mong muốn các bạn làm cho ông những điều gì? Lời trần …

Read More »