Tag Archives: Anh Chị Em Cùng Làm Việc

Anh Chị Em Cùng Làm Việc

Anh Chị Em Cùng Làm Việc Ngày 28/11/2016 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống I Cô-rinh-tô 1:1 “Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta” (I Cô-rinh-tô 16:16). Câu hỏi suy ngẫm: Nhân vật Sốt-then là ai? Ông …

Read More »