Tag Archives: Anh Chị Em Sẽ Rửa Chân Cho Ai?

Anh Chị Em Sẽ Rửa Chân Cho Ai?

Anh Chị Em Sẽ Rửa Chân Cho Ai?Ngày 18/04/2022   Dr. Denison Một trong những tàu chiến quan trọng nhất của Hải quân Nga đã bị chìm ở Biển Hắc Hải ngày 15 tây. Ukraine tuyên bố tàu Moskva đã bị trúng tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine. Nhưng Nga …

Read More »

Anh Chị Em Sẽ Rửa Chân Cho Ai?

Anh Chị Em Sẽ Rửa Chân Cho Ai? Ngày 18/04/2022   Dr. Denison     Một trong những tàu chiến quan trọng nhất của Hải quân Nga đã bị chìm ở Biển Hắc Hải ngày 15 tây. Ukraine tuyên bố tàu Moskva đã bị trúng tên lửa chống hạm Neptune của …

Read More »