Tag Archives: Ảnh Hưởng Của Lời Nói

Ảnh Hưởng Của Lời Nói

Ảnh Hưởng Của Lời Nói “Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lổ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, …

Read More »