Tag Archives: Ảnh Hưởng Của Vị Trí Cao – Lớn

Ảnh Hưởng Của Vị Trí Cao – Lớn

Ảnh Hưởng Của Vị Trí Cao – Lớn 31-10-2016 667   ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ CAO – LỚN Kinh Thánh: Gia-cơ 3:1 “Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ chịu xét đoán càng nghiêm hơn” …

Read More »