Tag Archives: Ánh Sáng Của Sự Sống–Gióp 18:5-10

Ánh Sáng Của Sự Sống–Gióp 18:5-10

Ánh Sáng Của Sự Sống Gióp 18:5-10 “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát trình bày viễn cảnh của người ác ra sao? Tại sao …

Read More »