Tag Archives: Ánh Sáng –Gióp 24:12-17

Ánh Sáng –Gióp 24:12-17

Ánh Sáng Gióp 24:12-17 Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói về …

Read More »