Tag Archives: Ánh Sáng Phục Vụ — Ê-sai 58:6-12

Ánh Sáng Phục Vụ — Ê-sai 58:6-12

Ngày 2 Ánh Sáng Phục Vụ Ê-sai 58:6-12 58:6 Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? 58:7 Há chẳng phải là …

Read More »