Tag Archives: ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG Trần Đình Tâm Từ ngữ Antichrist (tiếng Hy-lạp: Antichristos) được tạo thành bởi hai từ “anti” và “christos”. “Anti” có nghĩa là đối kháng (opposite), chống lại (against); “christos” có nghĩa là chịu xức dầu.Vậy, “antichrist” có nghĩa đối kháng hay chống nghịch lại tất cả mọi điều gì thuộc về Chúa Jesus Christ. 1. Antichrist trong …

Read More »

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG Trần Đình Tâm Từ ngữ Antichrist (tiếng Hy-lạp: Antichristos) được tạo thành bởi hai từ “anti” và “christos”. “Anti” có nghĩa là đối kháng (opposite), chống lại (against); “christos” có nghĩa là chịu xức dầu.Vậy, “antichrist” có nghĩa đối kháng hay chống nghịch lại tất cả mọi điều gì thuộc về Chúa Jesus Christ. Antichrist trong thư …

Read More »

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG Trần Đình Tâm Từ ngữ Antichrist (tiếng Hy-lạp: Antichristos) được tạo thành bởi hai từ “anti” và “christos”. “Anti” có nghĩa là đối kháng (opposite), chống lại (against); “christos” có nghĩa là chịu xức dầu.Vậy, “antichrist” có nghĩa đối kháng hay chống nghịch lại tất …

Read More »

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG Trần Đình Tâm   Từ ngữ Antichrist (tiếng Hy-lạp: Antichristos) được tạo thành bởi hai từ “anti” và “christos”. “Anti” có nghĩa là đối kháng (opposite), chống lại (against); “christos” có nghĩa là chịu xức dầu.Vậy, “antichrist” có nghĩa đối kháng hay chống nghịch lại tất cả mọi điều gì thuộc về Chúa Jesus Christ. 1. Antichrist …

Read More »