Tag Archives: Áp Bức Người Khốn Cùng–Gióp 24:1-11

Áp Bức Người Khốn Cùng–Gióp 24:1-11

Áp Bức Người Khốn Cùng Gióp 24:1-11 Câu gốc: “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp mô tả những thủ đoạn nào của người ác? Con cái Chúa phải …

Read More »