Tag Archives: As Advertised (Anh & Việt) link from ODB Ngày 16/6/2018

As Advertised (Anh & Việt) link from ODB Ngày 16/6/2018

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 16/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »