Tag Archives: Ba Anh Em Phục Vụ Chúa

Ba Anh Em Phục Vụ Chúa

Ba Anh Em Phục Vụ Chúa Giăng 12:1-3 “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa đến Bê-tha-ni, ba anh em ông La-xa-rơ làm gì để đón tiếp …

Read More »