Tag Archives: Bà Ê-xơ-tê Được Chọn Làm Hoàng Hậu –Ê-xơ-tê 2:15-18

Bà Ê-xơ-tê Được Chọn Làm Hoàng Hậu –Ê-xơ-tê 2:15-18

Bà Ê-xơ-tê Được Chọn Làm Hoàng Hậu Ê-xơ-tê 2:15-18   Câu gốc: “Vua thương mến Ê-xơ-tê nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh; vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế …

Read More »