Tag Archives: Bà Mẹ Kiên Trì Cầu Thay

Bà Mẹ Kiên Trì Cầu Thay

Bà Mẹ Kiên Trì Cầu Thay Ma-thi-ơ 15:21-28 “Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt” (Lu-ca 18:1b). Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện xảy ra tại đâu? Người phụ nữ Ca-na-an xin Chúa Giê-xu điều gì? Chúa trả lời ra sao và bà đáp ứng như thế nào? Kết …

Read More »