Tag Archives: Ba Mẹ Ơi

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 95: Thiên Đàng Ở Đâu?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 95: Thiên Đàng Ở Đâu? Đăng bởi Vietnamese Missionary Institute  – 16/09/2022 18 Nhiều người nghĩ thiên đàng ở trong các tầng mây. Họ có ý tưởng này từ việc đọc về sự trở lại của Chúa Giê-su trên đất. “Thấy Con …

Read More »

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 91: Dấu Con Thú Là Gì?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 91: Dấu Con Thú Là Gì? Đăng bởi Vietnamese Missionary Institute  – 19/08/2022 169 Nhiều Cơ đốc nhân nghĩ rằng họ đang sống trong thời kỳ cuối. Họ tin rằng bằng chính phủ toàn cầu sẽ sớm xuất hiện và cai trị …

Read More »