Tag Archives: Ba Ngôi Được Bày Tỏ –Mác 9:2-9

Ba Ngôi Được Bày Tỏ –Mác 9:2-9

Ba Ngôi Được Bày Tỏ Mác 9:2-9   Câu gốc: “Lại có một đám mây bao phủ lấy; và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người này là Con rất yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe người” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều ba vị sứ …

Read More »