Tag Archives: BA SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN

BA SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN

BA SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN Bởi Rick Warren 03/08/2023 30 đọc “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b BTT) Trong sách Công-vụ các sứ-đồ đoạn 27, sứ đồ Phao-lô ra khơi đi …

Read More »