Tag Archives: BẮC MỸ

  LIÊN-HỘI TIN-LÀNH BÁP-TÍT VIỆT-NAM, BẮC MỸ

     LIÊN-HỘI TIN-LÀNH BÁP-TÍT VIỆT-NAM, BẮC MỸ VIETNAMESE BAPTIST UNION, NORTH AMERICA       Hiệp Tác Để Phục Vụ Chúa Một Cách Hiệu Quả Hơn!   “Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích …

Read More »