Tag Archives: Bài 129: Giê-rê-mi

Bài 129: Giê-rê-mi, Vị Tiên Tri Than Khóc

Bài 129: Giê-rê-mi, Vị Tiên Tri Than Khóc 21/05/2021 5381 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới Chúng ta đã lược khảo tiên tri Ê-sai, hôm nay sẽ học tiếp sách Giê-rê-mi. Giê-rê-mi là tên và đồng thời tác giả của sách. Ông được gọi là tiên tri than khóc vì lòng …

Read More »