Tag Archives: Bài 16: Nô-ê Và Cơn Nước Lụt

Bài 16: Nô-ê Và Cơn Nước Lụt

Bài 16: Nô-ê Và Cơn Nước Lụt 07/05/2012 2586   Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới     Sáng thế ký 6:1-22      Bước sang đoạn thứ 6 của sách Sáng thế ký, chúng ta sẽ thấy hậu quả của tội lỗi con người sau khi họ không vâng theo …

Read More »