Tag Archives: Bài 17: Ngươi Là Ai?

Bài 17: Ngươi Là Ai?

Bài 17: Ngươi Là Ai? 14/05/2012 1226   Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới     Hôm nay chúng ta sẽ học về một nhân vật khác trong Kinh thánh, đó là Gia-cốp. Sự ra đời của Gia-cốp được Kinh Thánh ghi lại trong Sáng thế ký 25:23-26 như sau:   …

Read More »