Tag Archives: Bài 19: Con Cháu Nô-ê Và Tháp Ba-Bên

Bài 19: Con Cháu Nô-ê Và Tháp Ba-Bên

Bài 19: Con Cháu Nô-ê Và Tháp Ba-Bên 12/06/2012 2590   Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới     Sáng thế ký 10-11   Chúng ta là người Việt Nam và nói tiếng Việt Nam, trong khi những quốc gia khác nói tiếng của họ như tiếng Hoa, tiếng Khmer, tiếng …

Read More »