Tag Archives: Bài 2 – CÁC THIÊN SỨ ĐẾN THÀNH SÔ-ĐÔM – Sáng-thế Ký 19:1-25 – Thiên Sứ Của Đức Chúa Trời