Tag Archives: Bài 2: Cây Sim Nơi Trũng Thấp

Bài 2: Cây Sim Nơi Trũng Thấp

Bài 2: Cây Sim Nơi Trũng Thấp 23/09/2021 1525 Kinh Thánh: Xa-cha-ri 1:8-11                          “Ta thấy trong ban đêm: Nầy, có một người cỡi ngựa hồng đứng trong những cây sim ở nơi thấp, và đằng sau người có những ngựa hồng, ngựa xám, ngựa trắng. Ta nói rằng: Hỡi …

Read More »