Tag Archives: Bài 2: Kinh Thánh Là Gì ? (Phần 2)

Bài 2: Kinh Thánh Là Gì ? (Phần 2)

Bài 2: Kinh Thánh Là Gì ? (Phần 2) 12/09/2011 3035 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới     Kinh thánh là một tuyển tập gồm 66 sách. Vì sao tuyển tập nầy được gọi là thánh? Chữ thánh chỉ những điều “thuộc về Đức Chúa Trời”, “đến từ Đức Chúa …

Read More »