Tag Archives: Bài 33: Ý Nghĩa Các Của Lễ

Bài 33: Ý Nghĩa Các Của Lễ

Bài 33: Ý Nghĩa Các Của Lễ 28-03-2013 3791 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới Sách Lê vi ký được chia ra làm nhiều phần. Chương 1 đến chương 7 đề cập về các của lễ. Sách Lê vi ký không những hướng dẫn thầy tế lễ một cách chi tiết, …

Read More »