Tag Archives: Bài 40: Gia-Cốp Trở Về Ca-Na-An

Bài 40: Gia-Cốp Trở Về Ca-Na-An

Bài 40: Gia-Cốp Trở Về Ca-Na-An 09/09/2013 1533     Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới   Sáng thế ký 31         Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 31 này, chúng ta thấy Gia-cốp rời khỏi La-ban không có sự báo trước. Họ không có buổi tiệc từ …

Read More »