Tag Archives: Bài 44: Ghi Nhớ Những Phép Lạ Chúa Làm (tt)

Bài 44: Ghi Nhớ Những Phép Lạ Chúa Làm (tt)

Bài 44: Ghi Nhớ Những Phép Lạ Chúa Làm (tt) 30/12/2013 941     Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới         Trong bài giảng ở đoạn 8, Môi-se nhấn mạnh đến Lời của Đức Chúa Trời và tầm quan trọng của việc tuân giữ Lời Ngài.   Hãy …

Read More »