Tag Archives: BÀI 5: CHÚA ĐẾN ĐEM CHÚNG TA RA KHỎI GIAN TRUÂN – Ý CHA ĐƯỢC NÊN – Thi Thiên 18