Tag Archives: Bài 56: Giô-Sép Tỏ Thật Chính Mình

Bài 56: Giô-Sép Tỏ Thật Chính Mình

Bài 56: Giô-Sép Tỏ Thật Chính Mình 22/07/2015 1380     NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI     Sáng thế ký 45   Chúng ta đã đọc tìm hiểu Sáng thế ký từ đoạn 42,43 và 44 biết là cơn hạn hán xảy ra khắp xứ Ai-cập và nhiều nước …

Read More »