Tag Archives: Bài 66: Vương Quốc của Đức Chúa Trời (TT)

Bài 66: Vương Quốc của Đức Chúa Trời (TT)

Bài 66: Vương Quốc của Đức Chúa Trời (TT) 22/02/2016 1624   Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới       Một trong những cụm từ rất quan trọng giúp chúng ta hiểu Kinh thánh cả Cựu ước lẫn Tân ước đó là “Nước của Đức Chúa Trời” hay “Vương quốc …

Read More »